Ավելի երանելի է տալը, քան առնելը

Սիրելինե՛ր, Գործք առաքելոց 20։35-ում գրված է. «Ամեն բան ցոյց տուի ձեզ՝ որ այսպէս պէտք էաշխատել, եւ տկարներին հոգ տանել, եւ Տէր Յիսուսի խօսքը յիշել, որ ինքն ասեց. Աւելի երանելի է տալը քան թէ առնելը»: Այս խոսքերը մենք չենք գտնում չորս ավետարանների մեջ, բայց Պողոս առաքյալը գրում է Տեր Հիսուսի այս…

Continue Reading

Մեր երիտասարդությունը դա չգիտի

Ստալինյան ահաբեկության օրերին նախկին Սովետական Միությունում մարդկանց, հատկապես քրիստոնյաների Ստալինյան ահաբեկության օրերին նախկին Սովետական Միությունում մարդկանց, հատկապես քրիստոնյաների համար ծանր ժամանակ էր. նրանք, չենթարկվելով աթեիստական աստվածամերժ օրենքներին, մնում էին Աստծուն հավատարիմ եւ այդ իսկ պատճառով ենթարկվում էին ծանր հալածանքների ու հետապնդումների: Ռուսաստանում նրանց համարում էին մահվան դատապարված անօգնական գառներ:Այս պատմությունը…

Continue Reading

Մաքուր և անմաքուր նախանձախնդրություն

Պողոս առաքյալը գաղատացիներին գրեց. «…անոնք ձեր մասին հոգ կընեն ոչ թե բարիին համար… …աղեկ է ամեն ատեն բարիիննախանձախնդիր ըլլալ» Գաղ. 4։17-18։ Կորնթացիներին դիմելով, իր մասին ասաց. «…ձեզի հանդեպ աստվածային նախանձ ունիմ»         Բ Կորնթ. 11։2։ Նախանձը մաքուր չի լինում. արտահայտվում է ուրիշների հեղինակության դեմ պայքարելիս, միտում ունի հասնել իր…

Continue Reading

Հռովմայեցիս 14:15

Սիրելի՛ ընթերցողներ, մեր օրերում չափազանց շատ ենայն դեպքերը, երբ մարդիկ ոչ միայն կերակուրի, այլև հագուստի, հողի, անձնական դիրքի, շահի ու փառքի, նյութական ու շատ այլ պատճառներով են տրտմեցնում միմյանց: Երանի թե ավելի բացվեն մեր աչքերը և լուսավորվի մեր միտքը` հասկանալու Աստծո գերագույն սերը մեր նկատմամբ, որից ելնելով էլ Նա Իր…

Continue Reading

Ետ քաշվիր չարությունից ու բարություն արա

Սաղմոս 36։27 Մեր աշխարհը բազմազան է, այնտեղ տարբեր մարդիկ են ապրում։ Մեկը թալանում է մարդկանց՝խլելով նրանց հացի վերջին կտորը, մեկ ուրիշը տալիս է նրանց անհրաժեշտն ու քաղցածին կերակրում։ Մեկը երեխաներ է որբացնում, ուրիշը նրանց համար ծնող դառնում։ Մեկը լցված է ատելությամբ, չարություն է գործում, մյուսից սեր է բխում։ Մեկը Կայեն…

Continue Reading

Փառք Աստծուն բարձրերում, երկրի վրա խաղաղություն, և մարդկանց մեջ հաճություն: Ղուկ.2:14

Սիրելինե՛ր, մոտ 2010 տարի առաջ Բեթլեհեմի մի մսուրում ծնվեց մանուկ Հիսուսը:«Այնտեղ, Բեթլեհեմին մոտիկ, հովիվներ կային դաշտի մեջ կեցած, որոնք իրենց հօտերը կը պահպանէին գիշերուան մէջ։ Եւ ահա, Տէրոջ հրեշտակը անոնց վրայ իջավ, ու Տէրոջ փառքը անոնց շուրջը փայլեցաւ, ու սաստիկ վախցան։ Բայց հրեշտակը ըսաւ անոնց. «Մի՛ վախնաք, որովհետեւ ահա՛ ես…

Continue Reading

«Ահա կույսը կհղանա և որդի կծնի և նրա անունն Էմմանուել կկանչեն, որ թարգմանվում է` Աստված մեզ հետ»: Եսայի 7:14, Մատթ.1:23

«Ահա կույսը կհղանա և որդի կծնի և նրա անունն  Էմմանուել կկանչեն, որթարգմանվում է` Աստված մեզ հետ»:Եսայի 7:14, Մատթ.1:23Այս մարգարեական խոսքը Եսայի մարգարեի միջոցով եղել է Քրիստոսի ծննդից մոտ 700 տարիառաջ: Այն կազմված է երկու մասից`1) «Ահա կույսը կհղանա և որդի կծնի»Սա իրականացումն էր Եդեմի այգում մարդու մեղսագործությունից հետո սատանային ուղղված…

Continue Reading

Աղոթքի ուժը եւ հույժ կարևորությունը հոգեվոր կյանքում

Ղուկաս 10:2 խոսքում գրված է. «Հունձքը շատ է, մշակները` քիչ, ուստի հունձքի Տէրոջը աղաչեցէք, որ մշակներ հանի իր հունձքի համար»: Այստեղ կարող ենք առարկել ու ասել. Տե՛ր Աստված, հունձքը Քոնն է, մշակներ հանողը Դու ես, ի՞նչ անհրաժեշտություն ունի մեր աղոթքը այդ հարցում: Մի՞թե հնարավոր չէ, որ առանց մեր աղոթքի Դու…

Continue Reading

Դուք Քրիստոսի թուղթն եք

Սիրելինե՛ր, ուզում եմ խոսել 2Կորնթ. 3:3 խոսքի շուրջը. «Հայտնի ըլլալով որ դուք Քրիստոսին թուղթն էք մեր սպասավորությունովը, ո՛չ թէ մելանով գրված, հապա կենդանի Աստուծոյ Հոգիովը, ո՛չ թէ քարեղեն տախտակներու վրայ, հապա սրտին մարմնեղէն տախտակներուն վրայ»: Հետաքրքիր է, որ Պողոս առաքյալը հավատացյալ մարդկանց անվանում է նամակ: Նամակը հնարավորություն է տալիս, որ…

Continue Reading

«Տերը օրեօր փրկվածներ կավելացներ եկեղեցիին» Գործք առաքելոց 2:47

Այն ժամանակ հավատացյալները չէին ջանում միայն երկինք մտնել, այլ Տիրոջ Շնորհքի, աշակերտների նվիրվածության ու սիրո շնորհիվ փրկվածների թիվն օրեցօր ավելանում էր, ինչպես գրված է. «Եվ Տէրը օրէցօր փրկուածներին նրանց թուի վրայ աւելացնում էր» (Գործք առաքելոց 2:47): Այդ փրկված հոգիներն անմիջապես միանում էին Երուսաղեմում գտնվող Աստծու Եկեղեցուն:  Կարող եմ վստահորեն ասել,…

Continue Reading