Մնալ Աստծու Խոսքի մեջ

Աստված ուզում է, որ Եկեղեցին պատրաստ լինի դիմավորելու մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին: Եթե ուզում ենք դիմավորել Նրան, ապա պետք է մեր սրտերն ամեն օր նորոգենք Աստծո առջև: Երկրի տված բերքը հրաշք է բոլորի համար, և Հոբին բացվել էր այդ հրաշքը: Հոբն ասում է. երկրի ընդերքում կրակներ կան, բայց…

Continue Reading

Հավատալ ու վստահել Աստծու Խոսքին

Սիրելինե՛ր, ուզում եմ միասին տեսնենք, թե ինչպես է լինում, որ Աստծուն հավատացողներից մեկը կարողանում է հավատարիմ մնալ Տիրոջը, իսկ մյուսը մնում է ճանա պարհի կեսին: Ինչո՞ւ մեկը մեղքի նկատ մամբ հաղթություն ունի, ազատ է, բայց մյուսն այդպես էլ մեղքի ճի րան ներից չի կարողանում ազատվել: Սատանան բոլորին էլ բերում է…

Continue Reading