ԳԱՌՆՈՒԿԻ ԱՐՅՈՒՆԸ

Սիրելինե՛ր, «Հայտնություն» գրքում կարդում ենք. «Ու երկնքի մէջ պատերազմ եղաւ. Միքայէլ ու իր հրեշտակները վիշապին հետ պատերազմեցան. վիշապն ալ իր հրեշտակներովը պատերազմեցավ. Ու չկրցան դէմ կենալ, ու երկնքի մէջ ալ տեղ չգտնուեցաւ անոնց: Եւ վար ձգուեցաւ մեծ վիշապը, այն առաջուան օձը որ Բանսարկու ու Սատանայ կ’ըսուի, որ բոլոր աշխարհը մոլորեցուց.…

Continue Reading