ԽՐԱՏԱՆԻ

Ճամբայ կա, որ մարդուն շիտակ կերեւա, բայց անոր վախճանը մահվան ճամփան է: Առակաց 14:12 *** Ճշմարտութիւնը ծախու առ ու զանիկա մի՛ ծախեր, նմանապէս իմաստութիւնը, խրատն ու հանճարը: Առակաց 23:23 Հարուստ ըլլալու մի՛ աշխատիր, քո խորհուրդէդ ետ կեցիր: Առակաց 23:4 *** Որդեա՛կ իմ, Տիրոջմէն ու թագաւորեն վախցիր ու խռովարար մարդոց հետ…

Continue Reading