Հովիվը

«Եւ երբոր իր ոչխարները դուրս է հանում, «Եւ երբոր իր ոչխարները դուրս է հանում,նորանց առաջից գնում է, եւ ոչխարները նորանց առաջից գնում է, եւ ոչխարներըգնում են նորա ետեւից. որովհետեւ նորաձայնը ճանաչում են: Բայց օտարի ետեւից ձայնը ճանաչում են: Բայց օտարի ետեւիցչեն գնում. այլ նորանից փախչում են, որով չեն գնում. այլ…

Continue Reading