Աստված կոտրում էր Հովսեփին, որպեսզի բարձրացներ

Ուզում եմ մի հարցի շուրջ խորհենք. «Ի՞նչ մեղք էր գործել Հովսեփը, որ անցավ այդպիսի փորձություններով»: Նա սիրում էր Տիրոջը, հնազանդ էր իր հոր կամքին, նախանձավոր էր, որ եղբայրները Աստծու դեմ չմեղանչեն: Հայրը շատ էր սիրում Հովսեփին, դրա համար էլ գեղեցիկ պատմուճան նվիրեց նրան: Գրված է, որ եղբայրները նախանձեցին նրան: Այդ…

Continue Reading