Մի՛ հպարտացեք ձեր կարողություններով

Սիրելինե՛ր, շատ հաճախ մենք որոշումներ ենք կայացնում, ծրագրեր ենք մշակում մեր հետագա աշխատանքի, հոգևոր գործու նեության ու տարբեր հարցերի վերա բերյալ և ակնկալում ենք, որ հաջողություն կունենանք: Եթե ուզում ենք հաջողություն ունենալ, նախ՝ պետք է մեր միտքը նորոգված լինի և Աստ ծու առջև խոնարհություն ունենանք: Սակայն մենք երբեմն չենք մտածում,…

Continue Reading