Քու հացդ ջուրերու երեսին վրայ ձգե…

Սիրելինե՛ր, մենք ապրում ենք վերջին ժամանակներում, և ոչ ոք չգիտե, թե վաղն ինչ կինի. մարդիկ անհանգիստ են գալիք անկանխատեսելի պատուհասների պատճառով։ Եսայի մարգարեն 24:19-20-ում ասում է. «Երկիր բոլորովին կը ճնշուի, երկիր բոլորովին կը սարսի․ երկիր գինովի պէս անդադար պիտի երերայ․ ու հիւղի պէս պիտի շարժի. եւ անոր մեղքը պիտի ծանրանայ…

Continue Reading

Ինձ մո՛տ եկեք, բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ… (Մատթ.11:28)

Սիրելինե՛ր: Այսօր, երբ մենք գտնվում ենք վերջին օրերի նախաշեմին, երբ մարդիկ գնալով ավելի են չարանում` դառնալով անձնասեր, արծաթասեր, անգութ, ամբարտավան, դաժանաբարո, ու երբ մարդիկ տառապում են սթրեսներից և գալիքի նկատմամբ ունեցած վախից` այսօր նույնպես հնչում են Տեր Հիսուսի` երկու հազար տարի առաջ ասած խոսքերը. «Եկե՛ք ինձ, բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ,…

Continue Reading

ԳԱՌՆՈՒԿԻ ԱՐՅՈՒՆԸ

Սիրելինե՛ր, «Հայտնություն» գրքում կարդում ենք. «Ու երկնքի մէջ պատերազմ եղաւ. Միքայէլ ու իր հրեշտակները վիշապին հետ պատերազմեցան. վիշապն ալ իր հրեշտակներովը պատերազմեցավ. Ու չկրցան դէմ կենալ, ու երկնքի մէջ ալ տեղ չգտնուեցաւ անոնց: Եւ վար ձգուեցաւ մեծ վիշապը, այն առաջուան օձը որ Բանսարկու ու Սատանայ կ’ըսուի, որ բոլոր աշխարհը մոլորեցուց.…

Continue Reading