Մնալ Աստծու Խոսքի մեջ

Աստված ուզում է, որ Եկեղեցին պատրաստ լինի դիմավորելու մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին: Եթե ուզում ենք դիմավորել Նրան, ապա պետք է մեր սրտերն ամեն օր նորոգենք Աստծո առջև: Երկրի տված բերքը հրաշք է բոլորի համար, և Հոբին բացվել էր այդ հրաշքը: Հոբն ասում է. երկրի ընդերքում կրակներ կան, բայց…

Continue Reading

Մի՛ հպարտացեք ձեր կարողություններով

Սիրելինե՛ր, շատ հաճախ մենք որոշումներ ենք կայացնում, ծրագրեր ենք մշակում մեր հետագա աշխատանքի, հոգևոր գործու նեության ու տարբեր հարցերի վերա բերյալ և ակնկալում ենք, որ հաջողություն կունենանք: Եթե ուզում ենք հաջողություն ունենալ, նախ՝ պետք է մեր միտքը նորոգված լինի և Աստ ծու առջև խոնարհություն ունենանք: Սակայն մենք երբեմն չենք մտածում,…

Continue Reading