Մաքուր և անմաքուր նախանձախնդրություն

Պողոս առաքյալը գաղատացիներին գրեց. «…անոնք ձեր մասին հոգ կընեն ոչ թե բարիին համար… …աղեկ է ամեն ատեն բարիիննախանձախնդիր ըլլալ» Գաղ. 4։17-18։ Կորնթացիներին դիմելով, իր մասին ասաց. «…ձեզի հանդեպ աստվածային նախանձ ունիմ»         Բ Կորնթ. 11։2։ Նախանձը մաքուր չի լինում. արտահայտվում է ուրիշների հեղինակության դեմ պայքարելիս, միտում ունի հասնել իր…

Continue Reading