Ծնողներ եւ զավակներ

Եթե Աստված չկառուցի տունը, զուր են աշխատում այն շինողները:  Սաղմոս 127:1 Աստված մարդկանց մեծ պարգև է տվել` ծնել երեխաներ: Բայց երեխաները ծնվում են, որպեսզի ապրեն ոչ միայն այս կյանքում, այլև հավիտենության մեջ`Աստծո հետ: Շատ կարևոր է գնահատել Աստծո այդ պարգևը:  Աստված Մարիամին ու Հովսեփին տվեց Հիսուս մանուկին և նրանք մեծացրին…

Continue Reading