Ճանաչել Աստծուն

Այս թեման շատ կարևոր է, որովհետև շատերը, նույնիսկ եկեղեցում գտնվողները, չեն ճանաչում Աստծուն:Աստծո հետ անհատական կապ ունենալը և Նրան ճանաչելը չափազանց կարևոր է: Ճշմարիտ աստվապաշտությունը Աստծո մասին գիտելիք ունենալը չէ, այլ` Աստծուն ճանաչելը: Աստված ուզում է, որ մենք ճանաչենք Իրեն և Իր հետ անձնական հաղորդակցություն ունենանք:Աստծուն փնտրելու ընթացքում ես առաջին…

Continue Reading