«Ահա կույսը կհղանա և որդի կծնի և նրա անունն Էմմանուել կկանչեն, որ թարգմանվում է` Աստված մեզ հետ»: Եսայի 7:14, Մատթ.1:23

«Ահա կույսը կհղանա և որդի կծնի և նրա անունն  Էմմանուել կկանչեն, որթարգմանվում է` Աստված մեզ հետ»:Եսայի 7:14, Մատթ.1:23Այս մարգարեական խոսքը Եսայի մարգարեի միջոցով եղել է Քրիստոսի ծննդից մոտ 700 տարիառաջ: Այն կազմված է երկու մասից`1) «Ահա կույսը կհղանա և որդի կծնի»Սա իրականացումն էր Եդեմի այգում մարդու մեղսագործությունից հետո սատանային ուղղված…

Continue Reading